Officiële website: http://www.keizerskapel.com

STAD ANTWERPEN

O P S C H R I F T E N

 D E R

  D R O O G S C H E E R D E R S K A P E L

OOK GEKEND ALS SINT-ANNAKAPEL EN KEIZERSKAPEL

 

  ANTWERPEN MMVIII

A N T W E R P E N. – A N V E R S.

DROOGSCHEERDERSKAPEL. – SINT-ANNAKAPEL.

Zuidoostelijke kapel. Cenotaaf.

In eik. Middenpaneel gegraveerd met tekst.

D.O.M.

JEAN-PIERRE DESIRE DE BRUYN

DENDERMONDE XXVII JULI MCMXLVIII

ANNIE CELINA BASILIA VAN KERCKHOVE

ZELE XXI AUGUSTUS MCMXLIX

STICHTERS VAN DEZE ZIJKAPEL

ANTWERPEN MMVII

AD AETERNUM

Zuidoostelijk kapel. Epitaaf.

Grafsculptuur in witte marmer uit de zeventiende eeuw.

Sokkel gegraveerd met tekst.

EPITAAF – JEAN-PIERRE DE BRUYN

ANNIE CELINA BASILIA VAN KERCKHOVE

 

ANTWERPEN MMVII

Deze kapel is tevens versierd met een basreliëf (eik, laat 17 de -begin 18 de eeuw) en een geborduurd vaandel met voorstelling van de H. Anna.

 

EPITAAF JOSEPHA-MARCELLA DE SMEDT

° Denderbelle 22.10.1925

weduwe PIERRE DE BRUYN

° Denderbelle 17.06.1924 + Assenede 17.05.1960

ANTWERPEN MMIX (*)

(*) Dit epitaaf werd opgericht op zondag 10 mei 2009.

Josepha-Marcella De Smedt overleed twee dagen later op dinsdag 12 mei 2009.

Noordoostelijke kapel. Cenotaaf.

In eik. Middenpaneel gegraveerd met tekst.

D.O.M.

JOSEPH

VANDE KERCKHOVE

OUWEGEM

III APRIL MCMXXXII

STICHTER VAN DEZE ZIJKAPEL

ANTWERPEN MMVII

AD AETERNUM

Deze kapel is tevens versierd met een neogotisch beeldhouwwerk (gepolychromeerd hout) op sokkel in eik; een schilderij op paneel, Maria Zeven Smarten (Antwerpen, begin 17 de eeuw); een schilderij op doek, Calvarie met de H. Maria-Magdalena (17 de eeuw) en een geborduurd vaandel met voorstelling van Sint-Jozef.

 

Zuidelijke wand. Epitaaf.

Cartouche in witte marmer gegraveerd met tekst.

D. O. M.

TER NAGEDACHTENIS VAN

CHRISTIAN NIEBERDING

WILRIJK 25 . 2 . 1973 - GENT 20 . 7 . 1995

BID VOOR ZIJN ZIEL

Noordelijke wand. Epitaaf .

Onder ‘Portret van Lodewijk Coryn' op paneel, bekroond met kruis en geflankeerd door twee engeltjes in gepolychromeerd hout.

Cartouche in witte marmer beschilderd met tekst.

D.O.M.

TER GEDACHTENIS

VAN

LODEWYK CORYN

BEELDHOUWER OVERLEDEN DEN 1 STE JULY 1845

IN DEN OUDERDOM VAN 27 JAREN

___________

TERWYL HY IN S TE. JACOBS KERK TE ANTWERPEN AEN

HET HERNIEUWEN VAN DEN HOOGEN AUTAER WERKTE,

BRAK DE STELLAEDJE DIE HEM DROEG, HY VIEL ZYN HOOFD

TE PLETTEREN OP DE STEENEN EN STIERF DEN EYGEN DAG

BID VOOR DE ZIEL

Bibliografie (over Coryn) : Verzameling Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. 4 de deel, Antwerpen, 1859, p. XCVIII. Daarin is sprake van de viering van de 175 ste verjaardag van de stichting van de Broederschap van de XXXVI Heiligen in de Sint-Andrieskerk te Antwerpen in 1846. Ter gelegenheid daarvan werd een reliekschrijn in gedreven zilver gemaakt door J.P.A. Verschuylen. De engeltjes die dit kunstwerk sieren (beschilderd hout?, 1845) werden gerealiseerd naar een tekening van Lodewijk Coryn. Werk van Coryn wordt o.m. bewaard in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (cat. nr. 1016), Portretbuste van P.F. van Pelt (marmer, hoogte 70 cm ).

 

Noordelijke wand. Epitaaf.

Onder schilderij op doek voorstellend

‘H. Familie met de H. Elisabeth en Sint-Jan'.

Naar P.P. Rubens.

Cartouche in witstenen omlijsting beschilderd met tekst.

PIAE MEMORIAE DESIDERATISSIMAE CONJUGIS

JOANNAE MARGARITAE ROELANTS

ANTVERPIAE NATAE IX MAJI MDCCLXXV ET DEFUNCTAE XXIV JUNII MDCCCL

JOANNES FRANCISCUS HENRICUS REMES

A XIV DECEMBRIS MDCCCXXXIV HUJUS ECCLESIAE ADMINISTRATOR

HOC DOLORIS MONUMENTO PARENTANS

MERITUM RELIGIONE FIDE MODESTIA TITULUM

P L A CIDI SS IM AE C ONSORT I SA C RABAT

R . I . P

 

Noordelijke wand. Epitaaf.

Onder schilderij op doek voorstellend

‘H. Maagd Maria met het Jezuskind'.

Naar A. Van Dyck.

Cartouche in witstenen omlijsting beschilderd met tekst.

A LA MÉMOIRE

DE MONSIEUR

FRÉDERIC ARNOLD SCHUERMANS

NÉ A ANVERS LE 8 DÉCEMBRE 1801

Y DÉCÉDÉ LE 28 AOÛT 1877

ET DE SON ÉPOUSE

DAME JEANNE JOSÈPHE DEGENAERT

NÉE A ANVERS LE 29 AVRIL 1803

Y DÉCÉDÉE LE 3 AVRIL 1843

 

Ingangsportaal.

Westelijke wand. Herdenkingsplaquette (gegraveerd koper).

Op 1 december 1994 ontving de Keizerskapel

van de Koninklijke Vereniging der

Historische Woonsteden van België

de eerste prijs voor de beste restauratie in België.

Wegwijzer bij de onderhandelingen,

die leidden tot de restauratie,

waren Kanunnik Omer Hamels,

plebaan-deken van de O.L.V.-kathedraal

en Graaf Daniel Le Grelle,

stichter-voorzitter van de vereniging Cornelis Floris.

In de Keizerskapel werden tot heden zes epitafen en/of cenotafen opgericht. Die een overzicht geven van drie eeuwen geschiedenis. De meeste refereren aan stichters die een essentiële rol hebben gespeeld bij het instandhouden van dit monument. De namen van zij die geen sporen nalieten in de vorm van een epitaaf/cenotaaf komen ter sprake in het kunstboek dat ter gelegenheid van de restauratie van de Keizerskapel in 1994 werd uitgegeven.

Jean-Pierre De Bruyn