Doctor in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde
Licentiaat in de Pers- en Communicatiewetenschap
Conservator van de Keizerskerk in Antwerpen
Directeur Kunstacademie Hamme
Doctoraat over Erasmus II Quellinus (1607-1678)


Werken van Erasmus II Quellinus, centrale figuur van de Antwerpse historieschilderkunst in de post-rubensiaanse periode.

Publicaties, televisiescenario's, documentaires, recensies, thesissen

1972
Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus II Quellinus (1607-1678). Leven en Werken, Licentiaatsthesis, Hoger Instituut Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, Gent, 1972

1973
Jean-Pierre De Bruyn, Ontwikkeling en organisatie van de Australian Broadcasting Commission (ABC), met programma-analyse, Licentiaatsthesis Pers- en Communicatiewetenschap, Gent, 1973

Jean-Pierre De Bruyn, Bryan Todd e.a., A place of beauty …, Australian Broadcasting Commission, Sydney, 1973
Over de stad Sydney.

Jean-Pierre De Bruyn, Peter M. Hill e.a., First impressions …, Film Australia, Lindfield, 1973
Over de stad Sydney.

1974
Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus II Quellinus en de bloemenschilder Jan-Philips Van Thielen, catalogus van een samenwerking, Bulletin der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, 1974/80, p. 207-244

1975
Jean-Pierre De Bruyn, De Gentse schilderkunst van de 15de tot en met de 17de eeuw. Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent, Museum voor Schone Kunsten, 1975, p. 105-220

Jean-Pierre De Bruyn, Het Lam Gods en de gebroeders Van Eyck, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 112-115

Jean-Pierre De Bruyn, Daniel De Rijcke en de Meester van de Gentse Calvarietriptiek, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 116-120, 174-177

Jean-Pierre De Bruyn, Justus Van Gent-Joos Van Wassenhove, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur , Gent, 1975, p. 120-123

Jean-Pierre De Bruyn, Hugo Van der Goes, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 124-126, 177-181

Jean-Pierre De Bruyn, De Meester van de Wenemaertriptiek, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 181-183

Jean-Pierre De Bruyn, De Meester van 1499 / De Khanenko-Meester / Juan de Flandes, Cat. Tent. Gent Duizend Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 127-130, 183-187

Jean-Pierre De Bruyn, De Meester van de familie van de H. Anna, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 130-133, 188-194

Jean-Pierre De Bruyn, Gerard Horenbout, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur , Gent, 1975, p. 134-136, 198-200

Jean-Pierre De Bruyn, Lucas I Horenbout, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 136-137

Jean-Pierre De Bruyn, Lucas De Heere, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 137-140, 202-206

Jean-Pierre De Bruyn, Benjamin Sammeling, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 141, 206

Jean-Pierre De Bruyn, Lucas II Horenbout, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 142-144, 206-209

Jean-Pierre De Bruyn, Raphael Coxie (1540-1616), Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur , Gent, 1975, p. 209-210

Jean-Pierre De Bruyn, Lucas I Floquet, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 145-147

Jean-Pierre De Bruyn, De Gentse Caravaggisten, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 147-150

Jean-Pierre De Bruyn, Jan Janssens, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur , Gent, 1975, p. 147-148, 211

Jean-Pierre De Bruyn, Antoon Van den Heuvel, Cat. Tent. Gent Duizend jaar Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 148-149, 212-213

Jean-Pierre De Bruyn, Anselmus Van Hulle (alias Hebbelynck), Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 149-150, 213-214

Jean-Pierre De Bruyn, Gaspar De Crayer, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 150-151, 214-216

Jean-Pierre De Bruyn, Nicolaas De Liemaecker (alias Roose), Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur , Gent, 1975, p. 151-152, 216-217

Jean-Pierre De Bruyn, Jan Van Cleef, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 152-153

Jean-Pierre De Bruyn, Frans Van Mierop (alias Van Cuyck), Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent, 1975, p. 157-158, 219-220

Jean-Pierre De Bruyn, Adriaan De Gryeff, Cat. Tent. Gent Duizend Jaar Kunst en Cultuur , Gent, 1975, p. 158-159

1977

Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus II Quellinus. Cat. Tent. Le Siècle de Rubens dans les collections publiques Françaises, Parijs, Grand Palais, 1977-78, p. 140-144

Jean-Pierre De Bruyn, Werk van Erasmus II Quellinus verkeerdelijk toegeschreven aan P.P. Rubens, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, Antwerpen, 1977, p. 291-323

Jean-Pierre De Bruyn e.a., Investeren in oude meesters, Tijdschrift Exclusief, nr. 1, mei-juni 1977, p. 9-11

Jean-Pierre De Bruyn e.a., De Eeuw van Rubens : ook een gouden eeuw voor epigonen, Tijdschrift Exclusief, Antwerpen, nr. 2, juli-augustus 1977, p. 62-65

1979

Jean-Pierre De Bruyn, De samenwerking van Rubensepigoon Erasmus II Quellinus (1607-1678) en de vruchtenschilder Joris Van Son (1623-1667), Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, Antwerpen, 1979, p. 281-294

1980

Jean-Pierre De Bruyn, De samenwerking van Daniël Seghers en Erasmus II Quellinus, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, Antwerpen, 1980, p. 261-329

Jean-Pierre De Bruyn e.a., Het portret in de Belgische schilder- en beeldhouwkunst (1900-1950), Cat. Tent. Sint-Niklaas, Stedelijk Museum, 1985, p. 7-19

Jean-Pierre De Bruyn, De schenking Poirier, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Dendermonde, 1980-81, Vierde reeks, deel 5, p. 5-53

1981

Jean-Pierre De Bruyn, Biografische gegevens over de Antwerpse kunstenaar Erasmus II Quellinus (1607-1678), Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, Antwerpen, 1981, p. 153-194

Jean-Pierre De Bruyn – Robert De Vos, Henry Schouten, een dierenschilder uit de 19de eeuw, deel I, Gent, 1981

1982

Jean-Pierre De Bruyn, De Dendermondse schilderschool, een kunsthistorische benadering, Dendermonde, 1982 (eerste uitgave, 320 pp)

Jean-Pierre De Bruyn-Aimé Stroobants, De schenking Poirier, Dendermonde, Stedelijke Musea, Catalogus I, Dendermonde, 1982

Jean-Pierre De Bruyn, Anne-Marie Van de Putte, De familie Quellinus, documentaire film, BRT, Brussel, 1982

Jean-Pierre De Bruyn, Pieter I Bruegel in Graubünden, Tijdschrift Kunstveilingen De Vos, Gent, 1982 (40 pp)

Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus II Quellinus (1607-1678). Leven en werken. Doctoraatsthesis, Rijksuniversteit Gent, 1982, 5 delen. Deze studie omvat alle aspecten van Quellinus' oeuvre zoals schilderijen, tekeningen, grafiek, boekillustraties, kartons voor tapijtwerk, gedichten.

1983

Jean-Pierre De Bruyn, Officiële opdrachten aan Erasmus II Quellinus, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, Antwerpen, 1983, p. 211-260

Jean-Pierre De Bruyn, Baron Franz Courtens (1854-1943). Bij de heroprichting van zijn standbeeld te Dendermonde, Dendermonde, 1984 (33 pp)

1984

Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus II Quellinus (1607-1678), een stijlkritische benadering, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, Antwerpen, 1984, p. 271-329

Jean-Pierre De Bruyn, De Aanbidding der Wijzen van Nicolaas De Liemaecker (1601-1646), Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 87, Sint-Niklaas, 1984, p. 311-316

Jean-Pierre De Bruyn, Bij de ontdekking van het graf van Erasmus II Quellinus (1607-1678) in de Antwerpse kathedraal, Tijdschrift Antwerpen, nr. 4, december 1984, p. 190-196

Jean-Pierre De Bruyn, Werk van Pieter Pourbus op kunstveilingen. Een bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling te Brugge, Tijdschrift Het Brugs Ommeland, Brugge, 1984, afl. 3, p. 155-160

Jean-Pierre De Bruyn, Nieuwe toeschrijvingen aan twee Vlaamse kunstenaars : Jan Antoon Garemyn en een vroege navolger van Dieric Bouts, Tijdschrift Het Brugs Ommeland, Brugge, 1984 afl. 4, p. 211-215

1985

Jean-Pierre De Bruyn, Voorstellingen van de Immaculata Conceptio in het oeuvre van Erasmus II Quellinus, in : Rubens and his World, Antwerpen, 1985, p. 289-296

Jean-Pierre De Bruyn, De samenwerking van Peter Boel en Erasmus II Quellinus, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, Antwerpen, 1985, p. 277-288

Jean-Pierre De Bruyn e.a., De Schelde in de schilderkunst, Tijdschrift Vlaanderen, nr. 208, 1985, p. 266-278

Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus II Quellinus (1607-1678) en zijn, thans verdwenen, woonst aan de Antwerpse Happaertstraat, Tijdschrift Antwerpen, nr. 2, juni 1985, p. 64-69

1986

Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus II Quellinus (1607-1678) als tekenaar, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, Antwerpen, 1986, p. 213-272

Jean-Pierre De Bruyn, De Schelde in de schilderkunst, Cat. Tent. Sint-Niklaas, 1986 (144 pp)

Jean-Pierre De Bruyn e.a., Maurits Tilley (1908-1978). Kunst van alle tijden, Hamme, 1986, p. 63-85

1987

Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus Quellinus et Liège. Lezing in het Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap, Alden Biesen, naar aanleiding van de tentoonstelling Walter Damery (1614-1678). Studiedag ingericht door de Université de Liège, 27 juni 1987

Jean-Pierre De Bruyn, Erasme Quellin et Liège, Art & Fact, Revue des historiens d'art, des archéologues, des musicologues et des orientalistes de l'Université de l'Etat à Liège, nr. 6, Luik, 1987, p. 28-32

Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus II Quellinus (1607-1678) en de graveerkunst, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, Antwerpen, 1987, p. 257-295

1988

Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus II Quellinus (1607-1678), de schilderijen met catalogue raisonné, Luca Verlag Freren, 1988 (360 pp)

Jean-Pierre De Bruyn e.a., Catalogus Stedelijk Kunstbezit Sint-Niklaas, Sint-Niklaas, 1988

Jean-Pierre De Bruyn, Stijl een begrip, Tijdschrift De Expert, eerste jaargang, nr. 1, Antwerpen, oktober 1988, p. 26-28

1989

Jean-Pierre De Bruyn, Ferdinand Willaert (1861-1938) : een dialoog met het impressionisme, Cat. Tent. Sint-Niklaas 1989 (160 pp)

Jean-Pierre De Bruyn, Belgische kunst op internationaal niveau,

Tijdschrift De Expert, tweede jaargang, nr. 1, Antwerpen, januari 1989, p. 32-33

Jean-Pierre De Bruyn, Noord-Amerikaanse musea. Enkele beschouwingen, Tijdschrift De Expert, tweede jaargang, nr. 3, Antwerpen, juli 1989, p. 3-6

Jean-Pierre De Bruyn, Ferdinand Willaert (1861-1938), Tijdschrift De Expert, tweede jaargang, nr. 4, Antwerpen, oktober 1989, p. 3-6

1990

Jean-Pierre De Bruyn, Edward De Maesschalck, Marianne Soetewey, Rik Sauwen, Kroon en Kunst, BRTN, Brussel, 1990

Jean-Pierre De Bruyn e.a., Erasmus II Quellinus (1607-1678) : addenda en corrigenda, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, Antwerpen, 1990, p. 303-332

Jean-Pierre De Bruyn, Herman Van Mol e.a., Pieter Van Mol (1906-1988), Buggenhout, 1990, p. 97-104

Jean-Pierre De Bruyn, Koningin Elisabeth, in: Dynastie en Cultuur in België, Antwerpen, 1990, p. 386-387 (o.l.v. Herman Balthasar en Jean Stengers)

Jean-Pierre De Bruyn, Van de vijftiende tot de twintigste eeuw. Vijf eeuwen teken- en schilderkunst in privébezit, Hamme, 1990

Jean-Pierre De Bruyn, Presentatie van het televisieprogramma 'Stijl', thema: Grafische kunst, BRTN, Brussel, mei 1990

Jean-Pierre De Bruyn, Presentatie van het televisieprogramma 'Stijl', thema: Empirestijl, BRTN, Brussel, juni 1990

Jean-Pierre De Bruyn, Presentatie van het televisieprogramma 'Stijl', thema: Maritieme antiek, BRTN, Brussel, september 1990

Jean-Pierre De Bruyn,, Presentatie van het televisieprogramma 'Stijl', thema: Veilingen , BRTN, Brussel, oktober 1990

Jean-Pierre De Bruyn, Presentatie van het televisieprogramma 'Stijl', thema: Religieuze kunst, BRTN, Brussel, november 1990

Jean-Pierre De Bruyn, Presentatie van het televisieprogramma 'Stijl', thema: 17de eeuwse kunstkamers, BRTN, Brussel, december 1990

Jean-Pierre De Bruyn, De schilderijen in de Koninklijke verzamelingen : een kunsthistorische evaluatie, Lezing in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, 1990

Jean-Pierre De Bruyn, De Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs aan de eer te Gent, Tijdschrift De Expert, derde jaargang, nr. 2, Antwerpen, april 1990, p. 3-5

Jean-Pierre De Bruyn, BRT’s nieuwe Stijl, Tijdschrift Verzamelhobby, Boom, nr. 29, september 1990, p. 16-17

Ron Hermans, Kies kwaliteit. Materiële degelijkheid belangrijk. Interview met Jean-Pierre De Bruyn, Tijdschrift Trends, 16de jaargang, nr. 38, 4 oktober 1990, p. 97

1991

Jean-Pierre De Bruyn e.a., Erasmus II Quellinus (1607-1678) : addenda en corrigenda II, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, Antwerpen, 1991, p. 158-198.

Jean-Pierre De Bruyn, Presentatie van het televisieprogramma 'Stijl', thema: Etnografie, BRTN, Brussel, januari 1991 (met Jan Hoet)

Jean-Pierre De Bruyn, Presentatie van het televisieprogramma 'Stijl', thema: Art Deco, BRTN, Brussel, februari 1991

Jean-Pierre De Bruyn, Presentatie van het televisieprogramma 'Stijl', thema: Conservatie en restauratie van moderne en actuele kunst , BRTN, Brussel, maart 1991 (met Claire Van Damme)

Jean-Pierre De Bruyn, Jef Ceulemans, Jan De Wilde, Robert Herberigs en z'n 3 muzen, BRTN, Brussel, 1991

Jean-Pierre De Bruyn, Antoon Van Dyck, Lezing in de context van de Antiekbeurs Gent, 1991

Jean-Pierre De Bruyn, Kunst als alternatieve belegging, Tijdschrift De Expert, vierde jaargang, nr. 1, Antwerpen, 1991, p. 3-12

Jean-Pierre De Bruyn e.a., René Tilley, een halve eeuw evolutie, Hamme, 1991, p. 6-9

Frits Schetsken-Fred Salinas, Jean-Pierre De Bruyn, Tijdschrift Exclusief, nummer 72, Antwerpen, september-oktober 1991, p. 42-52

Jean-Pierre De Bruyn, Eleonore Van Hoeck en de magie van de schilderkunst, Ruisbroek, 1991 (13 pp)

Jean-Pierre De Bruyn, Monumenten als puisten, Tijdschrift Origine, nr. 3, Haarlem, december 1991, p. 8-9

 
1992

Jean-Pierre De Bruyn – Aimé Stroobants, Catalogus schilderijen Stedelijke Musea Dendermonde, Dendermonde, 1992 (286 pp)

Jean-Pierre De Bruyn e.a., Walter Brems, Brussel, 1992, p. 24-27

Jean-Pierre De Bruyn e.a., Prosper Bosteels (1881-1964), Buggenhout, 1992, p. 65-97

Jean-Pierre De Bruyn, Frans Baudouin, Eric Van Damme, Yolande Deckers e.a., De Antwerpse schilderschool 1550-1650, Cat. Tent. Van Bruegel tot Rubens, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1992-93, p. 19-23

Jean-Pierre De Bruyn, Louis Jacobs (1855-1929), een vergeten tijdgenoot van Franz Courtens, Dendermonde, 1992 (40 pp)

Jean-Pierre De Bruyn, Jef Ceulemans, Introductie tot de documentaire over Jackson Pollock, BRTN, Brussel, 1992

Jean-Pierre De Bruyn, Rik Sauwen, Kunst en Antiek : liefhebberij of investering ?, Seminarie Flanders Expo, Cash 92, Gent, 3 april 1992

Jean-Pierre De Bruyn e.a., Betty De Leye en de weergave van de essentie, in "Les Campagnes Hallucinées" van Emile Verhaeren, Hamme, 1992, p. 18-21

Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus II Quellinus (1607-1678), Tijdschrift De Expert, vijfde jaargang, nr. 3, Antwerpen, 1992, p. 16-25

Jean-Pierre De Bruyn e.a., Cat. Tent. Het Gemeentelijk Kunstpatrimonium Hamme, Hamme, 1992 (48 pp)

1993

Jean-Pierre De Bruyn, Stefaan Decostere, Rik Sauwen, Lessen in Schoonheid, Antoon Van Dyck (1599-1641), BRTN, Brussel, 1993 Genomineerd voor het Internationaal Radio- en Televisiefestival in Monte-Carlo (URTI) in 1994

Jean-Pierre De Bruyn, Antoon Van Dyck, Lessen in Schoonheid, Tijdschrift Muziek en Woord, BRTN, Brussel, februari 1993, p. 4-5


1994

Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus II Quellinus (1607-1678) : addenda en corrigenda III, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, Antwerpen, 1994, p. 185-198

Jean-Pierre De Bruyn, De Dendermondse schilderschool, een kunsthistorische benadering, Dendermonde, 1994 (volledig herziene tweede uitgave, 328 pp)

Jean-Pierre De Bruyn, Maurice Meul, Joost Vander Auwera, e.a. De Keizerskapel te Antwerpen, Antwerpen, 1994 (372 pp)

Jean-Pierre De Bruyn, e.a., Space-Art : een te exploreren facet in het hedendaags Europees kunstgebeuren, Cat. Tent. Cultureel Centrum Hamme, Hamme, 1994, p. 26-28

Jean-Pierre De Bruyn, Nieuwe gegevens over de Antwerpse Keizerskapel, Jaarboek 1994 Cornelis Floris, Antwerpen, p. 30-40

1995

Jean-Pierre De Bruyn, Hauset : Seine Neogotische St.-Rochus und Genoveva-Kirche und die alte St.-Rochus-Kapelle, Das heutige Gebäude, Antwerpen, 1995 ( o.l.v. E. Ignace De Wilde) Bekroond met de Preis des Rates der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Eupen, 1996

Jean-Pierre De Bruyn, Verborgen Schatten I, Tijdschrift Kwintet, Tweemaandelijks Tijdschrift van 'De Vijf Monumentale Kerken van Antwerpen', Antwerpen, 15 augustus 1995, nummer 26, p. 8-9

Jean-Pierre De Bruyn, Verborgen Schatten II, Tijdschrift Kwintet, Tweemaandelijks Tijdschrift van 'De Vijf Monumentale Kerken van Antwerpen', Antwerpen, 20 oktober 1995, nummer 27, p. 6-8

Jean-Pierre De Bruyn e.a., Het meesterwerk van Erasmus II Quellinus, Tijdschrift Kwintet, Tweemaandelijks Tijdschrift van 'De Vijf Monumentale Kerken van Antwerpen', Antwerpen, 15 december 1995, nummer 28, p. 24-27

Jean-Pierre De Bruyn e.a., Geënt op Quellinus: het axioma van Salome, Hamme, 1995 (24 pp)

1996

Jean-Pierre De Bruyn, Anton Stevens, Rik Sauwen, Het pleinairisme in België, BRTN, Brussel, 1996

Jean-Pierre De Bruyn, Charles Doudelet, The Grove Dictionary of Art, IX, Londen, 1996, p. 196

Jean-Pierre De Bruyn, Jeune Peinture Belge, The Grove Dictionary of Art, XVII, Londen, 1996, p. 518

Jean-Pierre De Bruyn, Joseph Lacasse, The Grove Dictionary of Art, XVIII, Londen, 1996, p. 588

Jean-Pierre De Bruyn, Jan-Philips Van Thielen, The Grove Dictionary of Art, XXX, Londen, 1996, p. 730

Jean-Pierre De Bruyn, E. Ignace De Wilde, Van glasraam tot Gesammtkunstwerk, Colloquium Antwerpen, 29 maart 1996

Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus II Quellinus (1607-1678), Antwerp's first post-Rubens painter. Lezing aan de University of Pennsylvania, Philadelphia, 15 april 1996. Georganiseerd door The Netherlands Society of Philadelphia and the Netherlands-America Association of the Delaware Valley.

Jean-Pierre De Bruyn, Kasteel Achtendries gered !, Tijdschrift Origine, Haarlem, februari-maart 1996, p. 52-56

Jean-Pierre De Bruyn, 17de eeuwse verbouwingswerken in de Keizerskapel, Tijdschrift Kwintet, Tweemaandelijks Tijdschrift van ‘De Vijf Monumentale Kerken van Antwerpen’, Antwerpen, 18 mei 1996, nummer 31, p. 10-12

1997

Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus II Quellinus (1607-1678) : addenda en corrigenda IV, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, Antwerpen, 1997, p. 415-444

Jean-Pierre De Bruyn, Frans Baudouin e.a., De Antwerpse schilderschool 1550-1650, Cat. Tent. Od Brueghla do Rubensa, Warschau, 1997-98, p. 19-23

Jean-Pierre De Bruyn, De Dendermondse schilderschool, een kunsthistorische benadering, Dendermonde, 1997 (derde uitgave, 328 pp)

Jean-Pierre De Bruyn, Kunst in de Nederlanden als preview op de internationale kunst- en antiekbeurs TEFAF, Maastricht, 4 maart 1997

Jean-Pierre De Bruyn, The attribution of old master paintings, Lezing in de context van PAN Amsterdam, Amsterdam, 5 oktober 1997

1998

Jean-Pierre De Bruyn, Luc Hoebeek e.a., American Dream. The pastel Works of Christian Heckscher, Londerzeel, 1998 (158 pp)

1999

Jean-Pierre De Bruyn, Het 'wonderkind' Antoon Van Dyck, Kultuurleven. Tijdschrift voor cultuur en samenleving, 66ste jaargang, nummer 2, maart 1999, p. 84-90

Claire Baisier, Rudi Mannaerts, Beatrijs Wolters van der Wey, Jean-Pierre De Bruyn, Antoon Van Dyck anders bekeken. Over ‘registers en contrefeytsels, tronies en copyen in Antwerpse kerken en kloosters, Antwerpen, 1999 (99 pp)

2000

Jean-Pierre De Bruyn, Aimé Stroobants, De Dendermondse school doorheen twee eeuwen Kunstacademie (1800-2000), Dendermonde, 2000 (304 pp)

2001

A.L.J. Van de Walle, R. Heughebaert, Jean-Pierre De Bruyn e.a, De 'Chest of Courtrai'. Een diplomatieke koffer anno 1302. Zijn techniek en geheim. Een interim verslag, Driemaandelijks tijdschrift voor industriële cultuur, 1 ste trimester, nr. 2, deel 74, Gent, 2001 (72 pp)

Jean-Pierre De Bruyn, Willem I Kerricx (Dendermonde 1652-Antwerpen 1719), Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde reeks, deel 20, Jaarboek 2001, p. 48-49

Jean-Pierre De Bruyn, Jaak Rosseels (Antwerpen, 1828-1912), Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde reeks, deel 20, Jaarboek 2001, p. 144-145

Jean-Pierre De Bruyn, Theophile Bogaert (Dendermonde, 1850-1900), Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde reeks, deel 20, Jaarboek 2001, p. 176-177

Jean-Pierre De Bruyn, Cesar Beeckman (Dendermonde, 1864-1892), Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde reeks, deel 20, Jaarboek 2001, p. 178-179

Jean-Pierre De Bruyn, Louis Jacobs (Dendermonde 1855-Appels 1929), Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde reeks, deel 20, Jaarboek 2001, p. 184-185

Jean-Pierre De Bruyn, Jan Jozef Roggeman (Wichelen 1857-Dendermonde 1945), Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde reeks, deel 20, Jaarboek 2001, p. 190-191

Jean-Pierre De Bruyn, Fernand Khnopff (Grembergen 1858-Brussel 1921), Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde reeks, deel 20, Jaarboek 2001, p. 192-193

Jean-Pierre De Bruyn e.a., Vital Muylaert, Leuven, 2001

Jean-Pierre De Bruyn, Robert De Vos, Henry Schouten, een dierenschilder uit de negentiende eeuw, deel II, Gent, 2001 (156 pp)

2002

Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus II Quellinus (1607-1678), addenda en corrigenda V, Essays in honor of Professor Erik Larsen, Mexico-City, 2002, p. 21-38

Jean-Pierre De Bruyn, Luc De Ryck, Valeer Peirsman, Temse, 2002

Jean-Pierre De Bruyn, De Keizerskapel te Antwerpen, Tijdschrift Origine, Haarlem, 2002, n° 6, jaargang 10, p. 36-41

Jean-Pierre De Bruyn, Petrus De Clercq (1821-1884), Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde reeks, deel 21, Jaarboek 2002, p. 107-117

Johan Heirman, Jean-Pierre De Bruyn, Jan II Breughel en het vuur. Een studie van de metallurgie in de zeventiende eeuw, Hamme, 2002 (96 pp)

2003

Jean-Pierre De Bruyn – Josef Lambrigger, Kapellen im Untergoms, Bellwald, 2003 (112 pp)

Markus Holzer (recensent Kapellen im Untergoms), Die Barockkunst und –kultur im Untergoms. Die vielen Kapellen sind ein Kunstunikat, Fiesch, 25 juli 2003

Jean-Pierre De Bruyn – Josef Lambrigger, Beilage : Geschichte des Bistums Sitten in Kürze, Bellwald, 2003

Jean-Pierre De Bruyn-Luc De Ryck, Theo Pensaert, De Boelwerf in/uit het beeld, Temse, 2003

Jean-Pierre De Bruyn e.a., Kunsthistorische benadering van een aantal kunstwerken uit de 16de en de 17de eeuw. Colloquium restauratie van kunstwerken, Bonnefantenmuseum, Maastricht, 11 oktober 2003

2004

Jean-Pierre De Bruyn-Luc De Ryck, Beeldhouwer Noel Van Cauwenbergh, Temse, 2004

Jean-Pierre De Bruyn - Luc De Ryck e.a., Kunstschilder Arie Van de Graaf, Temse, 2004

2005

Jean-Pierre De Bruyn-Luc De Ryck, Keramist Rudy Burm, Temse, 2005

Paul Arren, Achtendries, in: Van Kasteel naar Kasteel, deel XI, Kapellen, 2005, p. 173-181

2006

Jean-Pierre De Bruyn, Onze-Lieve-Vrouw met het Jezuskind : De Crayer of Quellinus ?, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde reeks, deel 25, p. 287-304

Jean-Pierre De Bruyn-Luc De Ryck, Lian Verbeke, Temse, 2006

Jean-Pierre De Bruyn-Luc De Ryck, Denijs De Backer, Temse, 2006

2007

Jean-Pierre De Bruyn, Dendermonde in artistiek perspectief, Dendermonde, 2007 (48 pp)

Jean-Pierre De Bruyn-Leo Pée, Antoon Van Dyck in de kerk van Massemen en in het H. Maagdcollege van Dendermonde, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde reeks, deel 26, Jaarboek 2007

Jean-Pierre De Bruyn, Vierhonderd jaar geleden werd Rubensleerling Erasmus II Quellinus (1607-1678) geboren te Antwerpen, Tijdschrift Origine, Haarlem, najaar 2007

Jean-Pierre De Bruyn with Christopher Wright, Peter Paul Rubens’ Alexander’s Lion Hunt, Miami, 2007 (VII + 37 pp)

Tijdschrift Cercle de Lorraine, Novembre 2007, bulletin n° 102, p. 13 (Cycle de conférences sur l’art : Pierre Paul Rubens, Jean-Pierre De Bruyn, 19 novembre, 19 h 30).

Jean-Pierre De Bruyn, Het paard in de kunstgeschiedenis, Tijdschrift CAP, november 2007, 5de jaargang, Nr. 11, p. 52-54

Jean-Pierre De Bruyn, Erasmus II Quellinus, leerling van Rubens, Tijdschrift Origine, nummer 5, Haarlem, 2007, p. 20-24

Jean-Pierre De Bruyn, Na P.P. Rubens: de emancipatie van de Vlaamse historieschilderkunst, Tijdschrift Vlaanderen, september 2007, Nr. 317, p. 225-229


2008

Jean-Pierre De Bruyn, The Assumption o f the Virgin. About a modello from 1611, The Burlington Magazine, Londen, 2008

Jean-Pierre De Bruyn, Na P.P. Rubens: de emancipatie van de Vlaamse historieschilderkunst (II), Tijdschrift Vlaanderen, januari 2008

--------------------------------------------------------------------------------

Op dit moment werkt Jean-Pierre De Bruyn met zijn echtgenote Ann Van Kerckhove een project uit voor de Antwerpse Keizerskapel. Zijkapellen in deze kerk worden heringericht en ter beschikking gesteld van particulieren. Op die manier leveren deze een bijdrage tot het onderhoud van de kerk. En krijgen ze de kans om een eeuwigdurend monument op te richten. Deze ingreep gebeurt met respect voor de authenticiteit van de Keizerskapel en verrijkt het patrimonium ervan met allerhande kunstwerken en epitafen. Eind 2007 worden de noordoostelijke en de zuidoostelijke kapellen ingehuldigd. De zuidoostelijke kapel krijgt het uitzicht van een grafkapel en wordt ingericht met een witmarmeren grafbeeld, voorstellend een knielende man, uit de 17 de eeuw.


Voorlopige plaats in de Keizerskapel (augustus 2007)


Sfeerbeeld Keizerskapel (augustus 2007)


Medaillon, 17de eeuw, zuidoostelijke kapel


Interieur van de zuidoostelijke zijkapel van de Keizerskerk in
Antwerpen (december 2007).